Kapitel 6. Nöd-, il-, varningstrafik mm

 

23. På VHF-bandet används kanal 16 för nödtrafik.

Return