Kapitel 6. Nöd-, il-, varningstrafik mm

 

24.  Har ett mottaget nödlarm kvitterats av en CRS/JRCC/MRCC skall det mottagna larmet kvitteras till CRS/JRCC/MRCC

 

Return