Kapitel 6. Nöd-, il-, varningstrafik mm

 

29. a) För beskrivning av förfaringssättet - se manualen för VHF-DSC

b) Mayday - This is VEN- SMEC with MMSI 265500740  at 1345UTC in psn 55 degrees 55 minutes north - 011 degrees 40 minutes East - have collided with another ship and is sinking. Need immediate assistance. We are 120 persons onboard - need immediate assistance. Over

c) Nödmeddelandet sänds på kanal 16

d) DSC sänder på kanal 70

Return