Kapitel 6. Nöd-, il-, varningstrafik mm

 

30. a)  Se beskrivning VHF-DSC

b)  På intershipkanal Securite - Securite - Securite - this is VEN callsign SMEC - MMSI number 265500740 - in psn 55-52N 012-46E at 2100UTC - have observed a floating container i mentioned position. Ships in the area - keep sharp lookout - date and time XXXXX UTC - over.

c)  Navigationsvarningen sänds på intershipkanal, t ex 6, 8, 72, 77 eller annan tillgänglig intershipfrekvens.

d)  Tar kontakt med Sjöfartsverket  alt Stockholmradio/Sweden Rescue och och meddelar min observation.

Utdrag ur UFS 2015

 

11.4 Befälhavarens skyldigheter vid faror för sjötrafiken

Befälhavare på alla fartyg är, i enlighet med SOLAS kapitel V, regel 31.1, Sjölagen 6 kap 6§ samt förordning 2007:33, skyldiga att förmedla iakttagelser om faror för sjötrafiken så att andra sjöfarande blir varnade för faran.

Det kan handla om drivande föremål, farlig is, farligt vrak, meteorologiska och oceanografiska fenomen och allt annat som man själv inte tidigare erhållit navigations- eller meteorologisk varning om.

Det fartyg som iakttar faran ska på lämpligt sätt informera fartyg i närheten samt lämplig central i land. I Sverige anropas Sjöfartsverkets central för navigationsvarningar, MSI SWEDEN.

 

Return