Kapitel 6. Nöd-, il-, varningstrafik mm

 

31.  a)  För beskrivning - Se manualen för VHF-DSC

b)  Eftersom läget är allvarligt bedömer jag det som nödläge

c)  Larmar med DSC på kanal 70 resp sänder nödanrop på kanal 16 och därefter nödmeddelande enligt d nedan.

d)  Mayday - this is VEN - SMEC - MMSI 265500740 at 0300UTC -  position 55-53N 012-45E - engine break down - drifting to south - need urgently a tug - we have 20 persons onboard - severe storm in the area.

Return