Kapitel 6. Nöd-, il-, varningstrafik mm

33. Om ingen CRS/MRCC kvitterar ett mottaget DSC nödlarm skall detta reläas till närmaste RCC eller Kustradiostation

Return