Sedan boken skrevs så har vissa ändringar gjorts. (nytt Radioreglemente utkom 2016) 

Ändringar/tillägg till Kap 7

Pkt 7,5 Stationer och sändningstider har förändrats. Aktuell tabell hittar Du i GMDSS Master Plan annex 7

 

Pkt 7.6

Bild 7,6.1 Det har tillkommit en ny NAVTEX-sändare i Skagerack, Jelöja i Olsofjordens mynning. Ny bild har Du här (utdrag ur UFS A 2016/17 sid 78)

 Klicka på bilden för större bild