Kapitel 7 NAVTEX

3.  NAVTEX-mottagaren programmeras att förkasta ("rejecta") ej önskade meddelandetyper.

Return