Kapitel 7 NAVTEX

6. Med hjälp av mottagarens tangentbord programmeras mottagaren att ta emot meddelanden från Stockholmradio i Skåne (Gislövshammar) identitetsbokstav J. Vidare programmeras mottagaren att förkasta alla meddelandetyper utom A, B, D och L.

 

 

Return