Kapitel 7 NAVTEX

8. Östersjön täcks av en sändare som står i Tallin (U) och en sändare som står i Gislövshammar (J) (Skåne). Bottehavet och Bottenviken täcks av en sändare i Bjuröklubb (H)

 

Return