Kapitel 7 NAVTEX

10.  Callercoat radio id är G

Return