Kapitel 7 NAVTEX

11. Callercoat radio sänder navvarningar (motsv) 0100, 0500, 0900, 1300, 1700 och 2100.

Källa: GMDSS Master Plan

Return