Kapitel 7 NAVTEX

13.  Syftet med NAVTEX är att förse sjöfarande med aktuell navigationsvarningar, meteorologiska varningar och annan brådskande information så att fara kan undvikas.

 

 

Return