Kapitel 7 NAVTEX

14. För NAVTEX används frekvenserna 518 kHz, 490 kHz och 4209,5 kHz.

Return