Kapitel 7 NAVTEX

15. Den NAVTEX-sändare som täcker Kattegatt  Grimeton (I)  som alltså skall vara inprogrammerad i NAVTEX-mottagaren.

Källa: GMDSS Master Plan och UFS A 2015 sid 77

Return