Kapitel 7. NAVTEX

19. Frekvensen 4209,5 är avdelad för utsändning av MSI i tropiska regioner (ersätter 490 kHz). (Ex på stationer som sänder på denna frekvens hittar Du i GMDSS Master Plan).

 

Return