Kapitel 7. NAVTEX

20. Mottagningen har avbrutits på grund av för hög felprocent (mottagaren ligger på sändarens räckviddsgräns

eller också föreligger det interferens med annan sändare som sänder samtidigt). Även atmosfäriska störningar kan

föreligga.

 

Return