Kapitel 7. NAVTEX

21. Fartyget kan erhålla MSI genom:

a) NAVTEX (Navtexsändare GRIMETON)

b) Genom att avlyssna Stockholm radion navigations-/och vädervarningar.

c) Genom att avlyssna Lyngby radio navigations-/och vädervarningar.

 

Return