Kap 8.  EPIRBs - Förslag till svar

1. Följande typer av EPIRB är godkända för bruk på GMDSS-fartyg

a) Cospas-Sarsat (406/121,5 MHz),

b) VHF-EPIRB (kanal 70).

OBS EPIRB-rar i resp system måste också vara typgodkända.

 

Return