Kap 8.  EPIRBs - Förslag till svar

2. I Cospas - Sarsat utnyttjas såväl polära som geostationära satelliter.

                                 

Bild: Geostationär satellit står "skenbart" stilla över en och samma punkt på jordytan (över ekvatorn) och täcker 70 grader N till 70 grader S.

 

Return