Kap 8.  EPIRBs - Förslag till svar

3. Signalvägen är: EPIRB - polär eller geostationär satellit - Local User Terminal (LUT/GEOLUT) - Mission Control Center - MRCC (RCC). Se bild nedan.

                                        

Return