Kap 8.  EPIRBs - Förslag till svar

5. Antalet satelliter i Cospas-Sarsat varierar från tid till tid.  . Aktuella uppgifter kan Du hitta på Cospsas-Sarsat hemsida http://www.cospas-sarsat.com (Satellite status)

                                                                 Bild: Polär satellit

Return