Kap 8.  EPIRBs - Förslag till svar

6. Det tar ca 100 min för Cospas-Sarsat LEO-satelliter att göra ett varv runt jorden.

Anm: Low-altitude Earth Orbit Satellite (LEOSAR)

 

Return