Kap 8.  EPIRBs - Förslag till svar

7. De polära satelliterna i Cospas-Sarsat går på ca 80 - 100 mils höjd. De geostationära står på ca 36000 km höjd.

Return