Kap 8.  EPIRBs - Förslag till svar

8. Fördröjningstiden kan vara från några få minuter upp till ca 1,5 timma (polära satelliter). Via de geostationära satelliterna är fördröjningstiden ca 5 minuter.

Orsaken till fördröjningen i det polära satellitsystemet kan bl a vara att det inte finns någon satellit som fångar upp signalen i det område där EPIRBen aktiverats. Först lite senare (upp till ca 1,5 timmar) när jorden vridit sig några grader så kommer  EPIRBen inom den polära satellitens "synfält".

Visa polära satelliter är utrustade med SARP (search and rescue processor) vilken kan lagra mottagen signal. När satelliten vid senare tillfälle passerar LUT överförs den lagrade signalen till LUTen.  Se bild.  På så sätt erhålls också global täckning  (gäller endast 406 MHz).

 Larm via GEOSAR kommer fram inom några minuter men saknar position.

Anm: EPIRBrar med inbyggd GPS finns numera att köpa men är fortfarande relativt dyra (2006).

 

Return