Kap 8.  EPIRBs - Förslag till svar

9. Cospas-Sarsat använder frekvenserna 406,025 MHz (406,028) och 121,5 MHz (för pejling).

 

Return