Kap 8.  EPIRBs - Förslag till svar

14. Med hjälp av de polära satelliterna och dopplereffekten kan positionen bestämmas på ca 5 km när (406 MHz).

Notera att frekvensen 121,5 MHz fortsättningsvis används för pejling av EPIRBen. 406 MHz EPIRBen sänder således på två frekvenser, 406 MHz för larm via satelliterna och 121,5 MHz för pejling av EPIRBen från fartyg, flygplan och helikoptrar med pejlutrustning.

Return