Kap 8.  EPIRBs - Förslag till svar

17. En EPIRB skall frigöras på 2 - 4 meters djup.

 

 

Return