Kap 8.  EPIRBs - Förslag till svar

19. Nuvarande EPIRB-rar sänder som regel endast fartygets identitet (MMSI eller serienummer).

 

Return