Kap 8.  EPIRBs - Förslag till svar

24. Positionen beräknas  med hjälp av doppler.

 

Return