Kap 8.  EPIRBs - Förslag till svar

27. Det är viktigt att en EPIRB registreras så att MRCC i sitt register kan ta reda på vilket fartyg det är som sänder nödlarm. MRCC kan i registeringshandlingen utläsa vad det är för typ av fartyg (lastfartyg/passagerarfartyg), hur många personer som kan finnas ombord samt fartygets radioutrustning. MRCC kan med denna information försöka få kontakt med fartyget för att få detaljerade uppgifter om nödlägets art och behövlig hjälp.

 

Return