Kap 8.  EPIRBs - Förslag till svar

28. Ägaren/Befälhavaren är ansvarig för att EPIRB-en är/blir registrerad på MRCC.

Om EPIRBen tas i land för underhåll skall även detta rapporteras till MRCC.

 

 

Return