Kap 8.  EPIRBs - Förslag till svar

29. De länder som "opererar"  Cospas-Sarsat system är: Russia, Canada, France och USA.

 

Return