Kap 8.  EPIRBs

31. Om en EPIRB aktiverats genom felaktigt hanterande eller av annan orsak och då fara för liv eller egendom inte föreligger skall larmet återkallas omedelbart. Detta görs genom att man från fartyget, på tillgängligt sambandmedel,  kallar upp närmaste CRS/LES eller MRCC och återkallar larmet.

Stäng av EPIRBen omedelbart (IAMSAR 2016)

Exempel

TO MRCC

This is .................. (ship name/callsign/MMSI)

Cancel my distress alert sent by EPIRB 406 MHz at ......UTC from position ...........N/S ...........E/W

Sign Master.

Return