Instuderingsfrågor kapitel 8.

 

Nödradiofyrar (EPIRBs).

Hänvisning: Radiokommunikation till Sjöss, ROC/LRC, GMDSS Master Plan, Cospas-Sarsat,  TSFS 2009:95MSC/Circ 1040 och MSC/Circ 1039

Video EPIRBAIS-EPIRB,  Cospas-Sarsat Overview, Beacons, Satellites, Inovations, LUTs, MCCs, RCC, Resuce,

MEOSAR introduction , EPIRB

 

Åter till startsidan

1    Vilka typer av EPIRB:s är godkända för användning inom GMDSS?    Svar:
2    Vilket satellitsystem (i GMDSS) använder geostationära satelliter?   Svar:
3    Beskriv signalvägen i Cospas-Sarsat systemet från en aktiverad EPIRB till mottagaren (MRCC).   Svar:
4    How an EPIRB works (YOUTUBE)  Svar:
5    Hur många satelliter ingår i Cospas-Sarsat System?   Svar:
6    Hur många minuter tar det för de polära satelliterna i Cospas-Sarsat att gå ett varv runt jorden?   Svar:
7    På vilken höjd går de polära satelliterna i Cospas-Sarsat system?   Svar:
8    Hur lång kan fördröjningstiden vara i Cosapas-Sarsat system innan signalen från en aktiverad EPIRB presenteras i bearbetad form vid en MRCC?  Svar:
9    Vilka frekvenser används i Cospas-Sarsat system?Svar:
10  Vilken EPIRB-frekvens användas för pejling i Cospas-Sarsat system?  Svar:
11  Utgått  Svar:
12  Utgått Svar:
13  Utgått Svar:
14  Med vilken noggrannhet kan en EPIRB:s läge fastställas/beräknas i Cospas-Sarsat system?  Svar:
15   Utgått  Svar:
16. Under hur lång tid skall en EPIRB kunna sända efter det att den aktiverats?  Svar:
17. På vilket djup skall EPIRB:en senast frigöras om den följer med fartyget i djupet?  Svar:
18. Vad skall iakttagas beträffande EPIRB:ens montering/förvaring ombord?   Svar:
19. Vilken information sänder en EPIRB i Cospas-Sarsat system?   Svar:
20. Utgått  Svar:
21.  Vad skall iakttas vid underhåll av EPIRB:ens utlösningsmekanism? Svar:
22.  Hur ofta skall batteriet i EPIRB:en bytas? Svar:
23.  Vilken av frekvenserna i Cospas-Sarsat EPIRB:rar ger global täckning? Svar:
24.  Hur beräknas EPIRB-ens  position COSPAS/SARSAT LEOSAR-system?   Svar:
25. Utgått  Svar:
26. Utgått  Svar:
27. Varför är det viktigt att EPIRB-rar är registrerade vid MRCC?  Svar:
28. Vem är ansvarig för att fartygets EPIRB är/blir registrerad?  Svar:
29. Fyra länder är ansvariga för Cospas-Sarsat system (satelliter). Vilka ?    Svar:
30. I vilken (vilka) publikation(-er) kan Du finna information om de olika jordstationernas belägenhet/position i resp system (Cospas-Sarsat resp Inmarsat)?    Svar:
31. Beskriv hur du återkallar (cancel) ett falsklarm avgivet med en EPIRB. Svar

Åter till startsidan