Kapitel  9. SART. Förslag till svar/lösning

1. SARTs arbeter på 9 GHz bandet (3 cm eller det s k X-bandet).

Return