Kapitel  9. SART. Förslag till svar/lösning

2. En närbelägen SART ger cirkelsegment eller cirklar på PPI; en SART på mer än ca 1 M avstånd ger

12 ekon - radiellt ut från PPI-centrum. Det eko som ligger närmast PPI-centrum motsvarar SARTens position.

Return