Kapitel  9. SART. Förslag till svar/lösning

3. Stand-bye tiden skall vara minst 96 timmar och den tid som SARTen skall kunna sända svar skall vara minst 8 timmar.

 

Return