Kapitel  9. SART. Förslag till svar/lösning

4. En SART bör under normala betingelser kunna upptäckas på ca 5 M avstånd.

 

Return