Kapitel  9. SART. Förslag till svar/lösning

5. Det skall finnas två (2) SART på passagerarfartyg som omfattas av GMDSS bestämmelser.

 

Return