Kapitel  9. SART. Förslag till svar/lösning

6. Skalområdet som bör användas är 6 alt 12 M för att så många som möjligt av SART-ens tolv svarsekon skall presenteras på PPI (anm: Det är ca 7 M mellan första och sista svarsekot på PPI). Använder Du skala 6 alt 3 M kanske Du inte observerar alla SART-ekona..

Return