Kapitel  9. SART. Förslag till svar/lösning

7. Ett lastfartyg på mer än 500 grt eller passagerarfartyg skall vara utrustat med 2 SART.

 

Return