Kapitel  9. SART. Förslag till svar/lösning

8. En SART skall var märkt med "Battery expiry date". Dessutom är det inte fel om den är märkt med fartygets namn och callsign.

Return