Kapitel  9. SART. Förslag till svar/lösning

10. Se figur nedan

.Distance SART

 

 

 

Se video på YouTube Klicka här

Nearby SART

 

Return