Kapitel 10. Förslag till svar på frågor

1. Lastfartyg över 500 grt skall vara utrustade med 3 bärbara VHF (Portable VHF)

 

Return