Kapitel 10. Förslag till svar på frågor

2. Batteriet skall ha kapacitet att strömförsörja stationen under ca 8 timmar.

 

Return