Kapitel 10. Förslag till svar på frågor

3. Den bärbara VHF-en är avsedd för i första hand "on-scene" kommunikation (livbåt/livflotte - SAR-enheter). Den får även användas för ombordkommunikation men då skall det på bryggan finnas ett extra "emergency battery" som kan anslutas till stationen vid nödläge.

 

Return