Kapitel 10. Förslag till svar på frågor

4. Den bärbara VHF-en skall vara utrustad med minst kanal 16 och en eller flera av de internationella simplexkanalerna.

 

Return