Kap 11 - Förslag till svar

1. Exempel på batteriers som kan förekomma ombord är: a) Blybatterier, b) Ni-Fe-batterier, c) Ni-Cd batterier 

d) Litiumbatterier.

 

Return