Kap 11 - Förslag till svar

5. Ett batteris kapacitets anges i Ah (ampertimmar).

Return